Naše vize

Firemní vize

Rozvíjíme se ve stabilního, regionálně vyhledávaného a globálně působícího zaměstnavatele, vychovávajícího týmy odborníků, schopné vyvíjet a produkovat komplexní řešení pro naše zákazníky.

Firemní strategie

 • Dokončíme standardizaci firemních procesů pro snížení operativního zatížení pracovníků.
 • Podporou technického školství, absolventů škol a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajistíme rozšiřování a zkvalitňování našich pracovních týmů.
 • Zkrátíme průběžnou dobu výroby nových nástrojů, forem a náběhu nových projektů.
 • Dosáhneme hodnocení Bezpečná firma (BOZP) a staneme se společensky odpovědnější firmou.
 • Vybudujeme první výrobní závod mimo území ČR.
 • Zvýšíme podíl projektů s vývojovou činností.

Naše hodnoty

 • Jsme cílevědomí… děláme věci, které jsou potřebné, děláme je správně, napoprvé, rychleji a lépe než konkurence.
 • Jsme kolegiální… navzájem si pomáháme, předáváme si zkušenosti, vytěsňujeme přístup: „Proč já? Ať to udělá ten druhý.“
 • Jsme přemýšliví… hledáme ještě lepší řešení, i když jsme ho již zdánlivě dosáhli, nebo tam, kde jiní selhali.
 • Jsme ukáznění… respektujeme stanovená pravidla a řídíme se jimi bez ohledu na to, zda jsou psaná či se dají „pouze“ logicky předpokládat.
 • Jsme odpovědní… nehledáme krátkodobé zisky – hledáme dlouhodobé partnery, neslibujeme doživotní zaměstnaní – poskytujeme příležitost k získání
  doživotních zkušeností.

Politika environmentu

Naše firma se zabývá výrobou nástrojů a lisovaných dílů s ohledem na životní prostředí.

Vědomi si zodpovědnosti k zachování životního prostředí pro naše děti a budoucí generace, zavedeme a budeme zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001.

V rámci minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a jejich prevenci se zavazujeme k:

 • dodržování platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • používaní snadno odbouratelných a tím k přírodě šetrných prostředků ve výrobním procesu,
 • motivaci zaměstnanců, obchodních partnerů a veřejnosti k dodržování ochrany životního prostředí.

Politika environmentu je závazkem všech zaměstnanců naší firmy.

Na našem webu používáme cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Náš web bez těchto cookies nemůže fungovat a lze je deaktivovat pouze změnou předvoleb vašeho prohlížeče. Další informace >