Nástrojárna

Nástrojárna se specializuje na konstrukční zpracování, výrobu a oživení tvářecích nástrojů (střižných, tažných, ohýbacích a kombinovaných), forem pro vstřikování termoplastů i dvoukomponentních, měřících přípravků, automatizací pro vstřikování plastů a náhradních dílů.

Konstrukce je jedním z klíčových oddělení ve firmě FOREZ. Pracuje zde 12-15 konstruktérů/ek, kteří konstruují modely forem na vstřikování plastů, nástrojů na lisování kovů, přípravků a zařízení pro automatizaci a 2-4 kresliči/ky, které z modelů připravují výrobní dokumentaci (výrobní výkresy). Formy a nástroje jsou konstruovány na základě modelů výlisků, které nám dodá zákazník. V oboru plastů mají naši konstruktéři zkušenosti, kromě klasických forem, také s vícekomponentními formami, formami pro vstřikování pryže, etážovými formami, formami s dusíkovými jádry (GID).

V oboru kovů mají naši konstruktéři zkušenosti s jednopozicovými nástroji (střihy, ohyby, tahy), postupovými nástroji, nástroji pro postupové lisy – převážně hlubokotažné díly, nástroji pro tzv. Talo lisy (Bihlery), nástroji pro lisování na rychloběžných lisech, nástroji se závitovacími jednotkami, nástroji se šroubovacími jednotkami, s nástroji ve kterých se nýtuje, … Co se týká zařízení pro automatizaci, tak naši konstruktéři připravují dokumentaci pro výrobu uchopovacích hlav k robotům lisu, měřících zařízení pro měření výlisků (rozměrové, funkční, elektrické, …), automatizací k lisům– příprava kontaktů pro založení, prostřih můstků kontaktů.

Pro tvorbu modelů a výkresové dokumentace používáme CAD systém NX 8 společnosti Siemens (dříve Unigraphics). K analýzám vstřikování plastů používáme CAE systém Cadmould společnosti Simcon. Tento software nám umožňuje dopředu lépe posoudit umístění vtoku, studené spoje, tlakové poměry ve výlisku, …, ale především deformace dílu. Díky tomu jsme schopni již při konstrukci dělat opatření, popř. doporučení k drobným změnám výlisku tak, abychom předešli komplikovanému odstraňování nedostatků až ve fázi vyrobené formy. Vyhotovení fyzické výkresové dokumentace provádíme na velkoformátovém multifunkčním zařízení Xerox se skládačkou výkresů.

Kapacita nástrojárny je cca 2100 lícovacích a montážních hodin /měsíc. Tomu odpovídá strojní, technologická a konstrukční kapacita. Nástrojárna je držitelem certifikátů řízení jakosti  ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2016.

Výroba nástrojárny disponuje těmito technologiemi

 • Programování a modelování v NX 10 (dříve Unigraphics)
 • CNC frézování  3osé max. rozměru 1250x600x700
 • CNC frézování  5osé max. rozměru 600x600x500 váha do 400kg
 • CNC frézování  5osé max. rozměru 1350x1150x700 váha do 1600kg
 • Drátové řezání  max. rozměru 800x500x520výška řezu
 • Elektroerozivní hloubení max. rozměru 500x350x 400výška
 • Elektroerozivní propalování max. výška obrobku 300mm váha 50kg
 • CNC soustružení do průměru 160mm
 • Broušení ploché do rozměru 1500x800x350 výška
 • Broušení tvarové (bodové) – stroj AMADA –Japan
 • Broušení rotační (na kulato) do průměru 250×700 délka
 • Souřadnicové vrtání max. rozměru 700x400x500 výška
 • Klasické soustružení do průměru 250mm délka 1000mm
 • Lícování a montáž nástrojů ,forem a přípravků do hmotnosti 6000kg.
 • Souřadnicové 3osé měření do max. rozměrů 2000x900x600 výška
 • 3osé optické měření na stroji VERTEX do max. rozměrů 200x150x100, výška váha 10kg
Na našem webu používáme cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Náš web bez těchto cookies nemůže fungovat a lze je deaktivovat pouze změnou předvoleb vašeho prohlížeče. Další informace >