Forez BG Eood – zahajujeme výrobu v bulharském Ruse

Bulharské Ruse se nachází v blízkosti rumunsko-bulharské hranice. Stačí přejet hraniční řeku Dunaj a nemůžete město s více než 160 tisíci obyvateli a univerzitou minout. Ve zdejším průmyslovém parku neminete ani vzhledově nejhezčí halu v areálu s označením Forez BG EOOD. Proč zvolila firma pro rozšíření svých výrobních aktivit právě  Bulharsko, vysvětlil výkonný ředitel Martin Pecháček.

„Původně jsme uvažovali o Rumunsku, ale s ohledem na aktuální vývoj trhu jsme se rozhodli záměr realizovat v Bulharsku. Již vloni jsme tam založili firmu Forez BG Eood, která se stala novým členem FOREZ Holding a.s.

Právě v Ruse sídlí náš významný zákazník, firma Witte, která z důvodu snížení nákladů na transport dodávek hledala dodavatele přímo v oblasti.  Uzavřeli s námi pětiletou smlouvu na dodávky výlisků a my v současnosti navážíme do výrobní haly stroje a provádíme testy jednotlivých instalovaných strojů. Čeká nás závěrečný sedmdesáti dvou hodinový test, který prověří všechna zařízení dohromady, že splňují požadované parametry.

Pokud půjde vše dobře, očekáváme v červnu první sériovou produkci, na podzim pak certifikaci výroby. V plánu je zatím výroba jednodušších technických dílů, bez zapojení šestiosých robotů, obstřikování nebo výroby vzhledových dílů. Prozatímní desetičlenný tým se bude s postupem výroby rozšiřovat zhruba na 60 zaměstnanců. Je logické, že celý proces je v této fázi náročný, a to nejen z hlediska administrativy, ale i v rámci technické podpory a doškolení lidí tak, aby to tam fungovalo jak u nás. Naši lidé z Forez, kteří se podílí na zdárném rozjezdu bulharské výroby, si zaslouží velký dík.“

 

Z globálního pohledu těží z výroby v Bulharsku celá skupina Forez

„Pro výrobu v Bulharsku již nyní vyrábíme formy v nástrojárně v Ostrově, prostřednictvím VMK-CZ s.r.o. zase jednoúčelové stroje. V oblasti Forez BG se nachází řada závodů významných firem. Kromě Witte také firmy Bosh, Continental, Schneider, Kostal a další. Díky potenciálu bulharského a rumunského trhu můžeme dodávkami v místě zesílit vztahy s našimi zákazníky a předejít konkurenci. Pro udržení globálního postavení v rámci Evropy nestačí při současném dynamickém vývoji vyrábět jen doma, odkud obhospodaříme ČR, Slovensko, Polsko.  Potřebujeme působit na širším trhu, aby nám v budoucnu část neutekla.“

O čem dále přemýšlíme?

Třeba o tom, do jaké míry nás může zasáhnout elektromobilita. Dnes to nikdo neví. Možná narazí navzdory nadšení ekologů na technické limity. Je zde zkrátka spousta nezodpovězených otázek.  Musíme ale již nyní přemýšlet a dělat kroky tak, abychom i za dvacet let měli lidé z Forez práci, abychom byli součástí trhu. I elektroauta potřebují světla, konektory, spoje, které umíme. Díky spolupráci s firmami jako Witte můžeme reálně uvažovat například o zapojení do trhu se zámky. S novými myšlenkami lze překročit hranice ve výrobě, které dnes máme a také hranice ČR a jít dál. Věříme, že spojená rizika zvládneme,“ říká k vizi Forezu Martin Pecháček.

Hosté ocenili formy podpory, které Forez aplikuje v oblasti vzdělávání

„Ve firmě Forez velmi dobře fungují prvky takzvaného duálního systému, který známe z Německa. Tam se studenti učí ve škole pouze teorii a praktické dovednosti a návyky už získávají za běžného provozu ve firmách, které tímto způsobem také získávají budoucí zaměstnance. Pardubický kraj podobnou spolupráci zaměstnavatelů a středních škol velmi vítá. Věřím, že spolupracující firmy se od státu dočkají výraznějšího daňového zvýhodnění, než je tomu v současné době.“ řekl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek na setkání ve firmě.

Ve Forezu si zmíněné výhody naplno uvědomují, a tak se na výchovu budoucí generace zaměřili ve velkém. „Různými formami podporujeme jak žáky na základních školách, učně, středoškoláky i gymnazisty, tak vysokoškoláky, kteří třeba i při studiu pracují,“ shrnul výkonný ředitel a jeden z majitelů firmy Martin Pecháček. „Žáci u nás absolvují placené praxe, navíc mohou pravidelně chodit na brigády a těm nejlepším nabízíme stipendijní program,“ přiblížil Pecháček, jak si žáci mohou při škole ještě slušně vydělat. „K tomu mají možnost získat také krajské stipendium,“ připomněl radní Bernášek dlouhodobou podporu Pardubického kraje pro technické vzdělávání.

návštěva

Žáci nemusí jen zametat dvůr

Vše navíc není jen o penězích. Pro mladé lidi je to jistě velké lákadlo, ale pravidelné práce v dospělém kolektivu má pozitivní dopad i na další faktory, například pomáhá formovat osobnost. „Na těch klucích je vidět, jak se mění v chlapy. Sami mi často říkají, jak jsou rádi, že nemusí jen zametat dvůr a že je kolegové berou jako parťáky a součást kolektivu,“ řekla personální ředitelka Leona Matějíčková.

Pro Forez jsou stěžejní dělnické profese, nicméně firemní podpora neplyne pouze do tohoto sektoru, ale i do dalších oblastí „Přispíváme na výuku anglického jazyka na gymnáziu a podporujeme dokonce i základní uměleckou školu. V minulém roce jsme poprvé pořádali tábor pro děti, který letos zopakujeme, a do budoucna bychom chtěli, aby naši odborníci mohli vyučovat přímo na škole,“ doplnila na závěr Leona Matějíčková.

Jednání se zúčastnili kromě radního Bernáška a zástupců společnosti také regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj Richard Koubek, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová, vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss a starosta Města Hlinska Miroslav Krčil.

Na našem webu používáme cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek. Náš web bez těchto cookies nemůže fungovat a lze je deaktivovat pouze změnou předvoleb vašeho prohlížeče. Další informace >