Home /Naše oddělení/Technický úsek

Seznam strojů

Technický úsek ve firmě FOREZ se sestává z oddělení konstrukce, oddělení technologické přípravy výroby pro lisovnu plastů a oddělení technologické přípravy výroby pro lisovnu kovů.

Konstrukce je jedním z klíčových oddělení ve firmě FOREZ. Pracuje zde 12-15 konstruktérů/ek, kteří konstruují modely forem na vstřikování plastů, nástrojů na lisování kovů, přípravků a zařízení pro automatizaci a 2-4 kresliči/ky, které z modelů připravují výrobní dokumentaci (výrobní výkresy). Formy a nástroje jsou konstruovány na základě modelů výlisků, které nám dodá zákazník. V oboru plastů mají naši konstruktéři zkušenosti, kromě klasických forem, také s vícekomponentními formami, formami pro vstřikování pryže, etážovými formami, formami s dusíkovými jádry (GID).

V oboru kovů mají naši konstruktéři zkušenosti s jednopozicovými nástroji (střihy, ohyby, tahy), postupovými nástroji, nástroji pro postupové lisy – převážně hlubokotažné díly, nástroji pro tzv. Talo lisy (Bihlery), nástroji pro lisování na rychloběžných lisech, nástroji se závitovacími jednotkami, nástroji se šroubovacími jednotkami, s nástroji ve kterých se nýtuje, … Co se týká zařízení pro automatizaci, tak naši konstruktéři připravují dokumentaci pro výrobu uchopovacích hlav k robotům lisu, měřících zařízení pro měření výlisků (rozměrové, funkční, elektrické, …), automatizací k lisům – příprava kontaktů pro založení, prostřih můstků kontaktů.

Pro tvorbu modelů a výkresové dokumentace používáme CAD systém NX 8 společnosti Siemens (dříve Unigraphics). K analýzám vstřikování plastů používáme CAE systém Cadmould společnosti Simcon. Tento software nám umožňuje dopředu lépe posoudit umístění vtoku, studené spoje, tlakové poměry ve výlisku, …, ale především deformace dílu. Díky tomu jsme schopni již při konstrukci dělat opatření, popř. doporučení k drobným změnám výlisku tak, abychom předešli komplikovanému odstraňování nedostatků až ve fázi vyrobené formy. Vyhotovení fyzické výkresové dokumentace provádíme na velkoformátovém multifunkčním zařízení Xerox se skládačkou výkresů.

Oddělení technické přípravy výroby je zodpovědné za technologickou přípravu projektů, které se budou provozovat v lisovnách plastů FOREZ, a to jak v lisovnách kovů, tak plastů. Jednotliví technologové přípravy výroby připravují nástroje, formy a zařízení pro maximálně bezproblémový chod v sériové produkci. V oddělení technologické přípravy výroby pro lisovnu plastů pracuje 6-7 technologů. V oddělení technologické přípravy výroby pro lisovnu kovů pracují 3-4 technologové. V oblasti plastů mají naši technologové zkušenosti s projekty s klasickými formami, ale i s formami vícekomponentními, etážovými, s formami pro vstřikování pryže, ... Také máme zkušenosti s přípravou projektů s různým stupněm automatizace, například s lineárními roboty, s jedním, či dvěma pětiosými roboty KUKA, s automatickou kontrolou dílů, s drobnou montáží, s automatickým dotvarováním a založením kontaktů, … V oblasti kovů mají naši technologové zkušenosti s jednopozicovými nástroji (střihy, ohyby, tahy), postupovými nástroji, nástroji pro postupové lisy – převážně hlubokotažné díly, nástroji pro tzv. Talo lisy (Bihlery), nástroji pro lisování na rychloběžných lisech, nástroji se závitovacími jednotkami, nástroji se šroubovacími jednotkami, s nástroji ve kterých se nýtuje, …