Seznam strojů

Dosahování nejvyšší úrovně kvality v oblasti výroby plastových dílů, kovových dílů, forem a nástrojů patří mezi hlavní priority společnosti FOREZ s.r.o. Za řízení kvality ve všech závodech je odpovědný úsek řízení jakosti.

K zajištění kvality disponuje odborným personálem a špičkovým vybavením, jehož páteř tvoří tři 3D měřicí přístroje a automatický optický měřicí stroj. V roce 2013 společnost FOREZ s.r.o. zakoupila 3D optický skener. Jedná se unikátní zařízení umožňující přesné a rychlé 3D skenování vyráběných produktů, včetně vyhodnocení deformací a rozměrových odchylek. Ke splnění potřeb a očekávání našich zákazníků jsou zavedeny a plně využívány moderní metody odhalování chyb, analýzy neshod a trvalého zlepšování. Velký důraz je kladen i na rychlost reakce při zjištění problému a způsobu nápravy.