Home / Aktuality /Návštěva senátora Radko Martínka a představitelů města Lanškroun
14.12.2015

V pondělí 14.12.2015 si naše provozy prohlédl senátor Radko Martinek za doprovodu starosty města Lanškroun Radima Vetchého a místostarosty Bohumila Bernáška. Dotazy a zájem směřovali především do oblasti podpory místních středních škol s technickým zaměřením v návaznosti na programu pro praktikanty a plánů do budoucna. 
Na téma spolupráce se základními školami diskutovali rovněž Radim Adamec, obchodní ředitel, a Leona Matějíčková, personální manažerka FOREZ. Výsledkem bylo shodné stanovisko podporovat nadšení pro technické obory už u žáků základních škol a směřovat je ke studiu oborů perspektivních pro pracovní uplatnění v regionu.
Senátor i představitelé Lanškrouna projevili zájem také o prohlídku robotizovaného pracoviště v Sázavě, které se tak stane cílem další návštěvy a prostoru k diskuzi nad problematikou technického vzdělávání současných i budoucích studentů.